Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders afgesproken geldt het volgende:

-Alle prijzen voor opnamen op locatie zijn:
inclusief arbeidsloon (8 uur “uit en thuis”)
inclusief gebruik basisset opname-apparatuur
inclusief reiskosten, exclusief verblijfkosten

-Alle prijzen voor montage zijn:
inclusief arbeidsloon (8 uur)
inclusief gebruik montageset
inclusief twee verschillende digitale masters
exclusief voice over, muziekgebruik en dvd-menu

-alle prijzen zijn exclusief BTW
-bij ziekte in principe geen vervanging
-overuren en feestdagen á €85,- per uur per persoon
-videodepartment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technisch falen van apparatuur
-copyright montage = eigendom opdrachtgever, copyright opnamen = eigendom van videodepartment
-opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van de muziekerechten bij Buma-Stemra
-de aansprakelijkheid van videodepartment beperkt zich tot de reeds betaalde loonkosten voor een project.
-een basisset voor opnamen bestaat uit: camera + richtmicrofoon + zender-microfoon + 800 watt-softbox-verlichting

versie: maart 2016

Renderment

IMG_7969‘Renderen’ is best lastig uit te leggen. Geen filmpjesmaker kan zonder. Het staat op de rekening en kost soms uren. Maar wat is het nou?

De beste vertaling van ’to render’ is: reproduceren. Tijdens het renderen worden namelijk alle losse video- en audio-fragmenten, afbeeldingen en teksten samengevoegd. Als verschillende lagen worden samengeperst tot één ’track’.

Renderen is de geboorte van een nieuwe video: en dat kost tijd.

 

Autocue

autocue-tele-prompterZe noemen het een autocue, maar het is eigenlijk een teleprompter. Autocue is de naam van een bedrijf die ze maakt.

Het is een spiegel waar je doorheen kan kijken die ze schuin voor een camera plaatsen. Eronder hangt een beeldscherm waarop de teksten van presentator staan. Via de spiegel worden ze recht voor de lens geprojecteerd. Zo kunnen teksten voorgelezen worden zonder dat de presentator op z’n papier hoeft te kijken.