Browsing Category

Hoe

Hoe,

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders afgesproken geldt het volgende:

-Alle prijzen voor opnamen op locatie zijn:
inclusief arbeidsloon (8 uur “uit en thuis”)
inclusief gebruik basisset opname-apparatuur
inclusief reiskosten, exclusief verblijfkosten

-Alle prijzen voor montage zijn:
inclusief arbeidsloon (8 uur)
inclusief gebruik montageset
inclusief twee verschillende digitale masters
exclusief voice over, muziekgebruik en dvd-menu

-alle prijzen zijn exclusief BTW
-bij ziekte in principe geen vervanging
-overuren en feestdagen á €85,- per uur per persoon
-videodepartment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technisch falen van apparatuur
-copyright montage = eigendom opdrachtgever, copyright opnamen = eigendom van videodepartment
-opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van de muziekerechten bij Buma-Stemra
-de aansprakelijkheid van videodepartment beperkt zich tot de reeds betaalde loonkosten voor een project.
-een basisset voor opnamen bestaat uit: camera + richtmicrofoon + zender-microfoon + 800 watt-softbox-verlichting

versie: maart 2016

Hoe,

Contact

visitekaarte

ralph.mooijekind@videodepartment.nl / +31 (0)624943596 /

kvk: 34144053 / BTW: NL1862.60.490.B02 /

postadres (geen werk- of bezoekadres) Zomervaart 22 / 2033 DA / Haarlem /