Wat zoek je? -0-

Informatie over mij zelf.
Informatie die de overheid heeft.
Weet ik niet; ik kijk nog even rond.

Uitleg

De Wet open overheid (Woo) regelt jouw recht op informatie bij de overheid. Via de Woo is het voor iedereen mogelijk om documenten op te vragen bij (vrijwel) alle overheidsafdelingen.

Voorbeeld

Als je wilt weten hoeveel mensen een parkeerboete hebben gekregen in jouw gemeente in 2023, dan stuur je een verzoek naar het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin verzoek je de gevraagde informatie openbaar te maken. Zet in je verzoek dat het om een Woo-verzoek gaat. Dan moeten ze binnen zes weken met een antwoord komen.

Wanneer je alleen informatie wilt over jezelf, probeer dan een AVG-verzoek. Over beide verzoeken lees je meer in de kennisbank.

Juridisch

De volgende links leiden naar uitspraken van de rechtbank en raad van state over 'het recht op informatie'.

ECLI: 1978-02-09-326

ECLI: 2007-12-05-31-12

Meer zien en lezen