Welk bestuursorgaan heeft de info? -1-

Je wilt een Woo-verzoek indienen. Wij gaan je daarbij helpen.
Een Woo-verzoek dien je in bij een bestuursorgaan. Dat is een afdeling van de overheid. Weet je al welk bestuursorgaan de informatie heeft die jij wilt hebben?

Ja, ik weet waar ik moet zijn.
Ik weet niet zeker waar ik moet zijn.
Nee, ik heb geen idee waar ik moet beginnen.

De Wet open overheid (Woo) regelt jouw recht op informatie bij de overheid. Via de Woo is het voor iedereen mogelijk om documenten op te vragen bij (vrijwel) alle overheidsafdelingen.

Als je wilt weten hoeveel mensen een parkeerboete hebben gekregen in jouw gemeente in 2023, dan stuur je een verzoek naar het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin verzoek je de gevraagde informatie openbaar te maken. Zet in je verzoek dat het om een Woo-verzoek gaat. Dan moeten ze binnen zes weken met een antwoord komen.

Wanneer je alleen informatie wilt over jezelf, probeer dan een AVG-verzoek. Over beide verzoeken lees je meer in de kennisbank.

De volgende links leiden naar uitspraken van de rechtbank en raad van state over 'het recht op informatie'.

ECLI: 1978-02-09-326

ECLI: 2007-12-05-31-12