Privacy Statement

Privacy is een groot goed. VideoDepartment zorgt er dus voor dat de persoonlijke en bedrijfsinformatie die u aan VideoDepartment verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke en bedrijfsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. Hieronder vallen onder andere activiteiten ter vergroting van het klantenbestand (= direct mail).

Opsporingsambtenaren

De gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht of verstrekt ten behoeve van marketing- en (commerciƩle) onderzoeksdoeleinden of bedrijfsspionage. Alleen wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren krijgen -na legitimatie- inzage in de geregistreerde persoons- en bedrijfsgegevens. Voor zover de wet dat toestaat, zal VideoDepartment de betrokken persoon of instantie hiervan op de hoogte stellen.

Onjuistheden

VideoDepartment behoudt wel het recht om naam- en adresgegevens mee te leveren bij een eventuele bedrijfsoverdracht. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u -na indienen van een schriftelijk verzoek- inzage krijgen in de persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens die bij VideoDepartment bekend zijn. Mochten deze gegevens onjuistheden bevatten dan kunt u verzoeken deze gegevens aan te passen of te vernietigen.

Via e-mail

Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van VideoDepartment dan kunt u dat melden via e-mail. Videodepartment behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op videodepartment.nl worden gepubliceerd.