Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders afgesproken, geldt het volgende:

-Alle prijzen voor opnamen op locatie zijn:
werktijd is inclusief reistijd
inclusief gebruik basisset opname-apparatuur
inclusief reiskosten, exclusief verblijfkosten

-Alle prijzen voor montage zijn:
inclusief gebruik montageset
inclusief twee verschillende digitale masters
exclusief voice over, muziekgebruik en dvd-menu

-alle prijzen zijn exclusief BTW
-bij ziekte geen vervanging (maar ik doe er wel mijn best voor).
-overuren en feestdagen á €85,- per uur per persoon
-Videodepartment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technisch falen van apparatuur
-copyright montage = eigendom opdrachtgever, copyright opnamen = eigendom van videodepartment
-opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van de muziekerechten bij Buma-Stemra als er gebruik wordt gemaakt van ‘hitrepetoir’.
-de aansprakelijkheid van videodepartment beperkt zich tot de reeds betaalde loonkosten voor een project.
-een basisset voor opnamen bestaat uit: camera + richtmicrofoon + zender-microfoon + set led-verlichting

versie: maart 2019